Skip to main content

Přihlásit se Pirátskou identitou

Chobotnice pracuje s velkým množstvím osobních údajů, které máme povinnost chránit. Pro přístup proto musíte mít podepsanou NDA (dohoda o mlčenlivosti) a být členem některého z oprávněných orgánů či týmů (oblastní předsednictva, KoKS, AO, PO, ...).